Słowo kluczowe: paypal

Moduł płatności PayPal

Konfiguracja modułu PayPal Odszukaj moduł PayPal i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji: […]