Słowo kluczowe: podpis

Jak ustawić podpis do wiadomości e-mail?

Zaloguj się do serwisu poczty AZ.pl swojego konta e-mail, Przejdź do sekcji Ustawienia –> Poczta –> Podpisy Dodaj nowy podpis lub ustaw domyślne podpisy dla wiadomości e-mail. Podczas dodawania nowego podpisu do […]