Słowo kluczowe: moduły

Moduł płatności PayPal

Konfiguracja modułu PayPal Odszukaj moduł PayPal i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji: […]

Moduły – dynamiczne elementy strony WWW

Moduły inaczej „widgety”, to dynamiczne elementy strony WWW, które w zależności od swojej funkcji, prezentują wybrane treści. Moduły mogą więc zawierać w sobie pola tekstowe, […]