Słowo kluczowe: panel klienta

Zarządzanie podziałem pojemności na serwerze

Zaloguj się w Panelu AZ.pl Przejdź do sekcji Usługi WWW i kliknij w wybrany serwer. Przejdź do Ustawień serwera. Zmień przydział wolnego miejsca na pocztę oraz strony WWW i pliki […]

Jak zmienić ustawienia istniejącego użytkownika w Panelu klienta?

W sekcji menu: Użytkownicy możesz tworzyć dodatkowe konta użytkowników z dostępem do Panelu klienta. Konta użytkowników mogą posiadać uprawnienia administratora lub zwykłego użytkownika. Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może zmienić ustawienia […]