Słowo kluczowe: profil konta

Jak sortować wyświetlane dane w Panelu klienta?

Aby posortować wyświetloną listę danych (np. listę subskrypcji, faktur) od najmniejszej do największej wartości (lub odwrotnie), kliknij nagłówek kolumny, dla której chcesz zastosować funkcję sortowania. […]