Jak zmienić dane kontaktowe dla mojego konta w AZ.pl?

Dane kontaktowe dla konta w AZ.pl możesz zmienić w Panelu klienta. W danych kontaktowych zawarte są dane do osoby kontaktowej, z którą AZ.pl będzie się kontaktować w pierwszej kolejności (adres e-mail, imię i nazwisko), np. w sprawie zarejestrowanych usług. Na kontaktowy adres e-mail wysyłane są m.in. informacje o wygenerowanych fakturach.

Jeśli nie masz dostępu do Panelu klienta lub obecnego kontaktowego adresu e-mail, możesz przesłać pismo zawierające prośbę o zmianę danych kontaktowych. We wniosku zawrzyj nowe dane kontaktowe, datę, wyraźny podpis abonenta oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Tak przygotowany wniosek o zmianę danych kontaktowych możesz przesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie cyfrowe) za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Zmiana danych kontaktowych nie powoduje zmiany abonenta. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak zmienić dane abonenta.

Jak zmienić dane kontaktowe dla konta w AZ.pl przez Panel klienta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu: Konto.
 3. Kliknij opcję: Profil konta.
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone dwa moduły o nazwach: Ustawienia konta oraz Adres.
 5. Kliknij odpowiedni przycisk:
  • Edytuj przy Ustawieniach konta – jeśli chcesz zmienić dane osoby kontaktowej, z którą nasze Biuro Obsługi Klienta będzie kontaktować się w pierwszej kolejności.
  • Edytuj przy Adresie – aby zmienić dane adresowe dla konta (ulica i numer domu, miasto, kraj, województwo oraz kod pocztowy).
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie