Jak zmienić dane mojego konta w AZ.pl?

Na podstawie danych konta generowane są między innymi faktury VAT oraz inne dokumenty, np. dokumenty płatności. Natomiast dzięki poprawnie uzupełnionym danym kontaktowym, wszelkie informacje o wygenerowanych dokumentach i fakturach w AZ.pl otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.

Jeśli podczas zmiany danych konta chcesz zmienić dane osoby fizycznej na jednoosobową działalność gospodarczą (prowadzoną przez tą samą osobę), to wówczas wystarczy przesłać takie zgłoszenie na nasz adres e-mail: info@az.pl. Wiadomość powinna zostać wysłana z Twojego adresu e-mail, który podany jest jako kontaktowy w AZ.pl. W innych przypadkach, skorzystaj z procedury zmiany danych konta, którą opisaliśmy poniżej.

Aktualizacja lub zmiana danych kontaktowych dla konta w AZ.pl

W celu wykonania zmiany danych kontaktowych dla Twojego konta w AZ.pl, prześlij taką dyspozycję z obecnego adresu e-mail, który podany jest jako adres kontaktowy w Panelu klienta lub prześlij pismo zawierające taką prośbę, na którym znajdzie się treść dyspozycji, data, wyraźny podpis abonenta oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Taki wniosek o zmianę danych kontaktowych możesz przesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie cyfrowe) za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Zmiana abonenta na innego (cesja), czyli zmiana danych abonenta dla konta w AZ.pl

W celu zmiany danych abonenta dla konta w AZ.pl, należy przez formularz kontaktowy przesłać wypełniony wniosek cesji:

W przypadku konta zarejestrowanego na dane firmy, wypełniony wniosek o zmianę danych abonenta, należy opieczętować za pomocą pieczątki firmowej. W przypadku braku pieczątki, należy wraz z wnioskiem przesłać dane potwierdzające istnienie działalności gospodarczej, np. wypis z CEiDG. W przypadku zmiany nazwy firmy, przejęcia, założenia spółki itp. (jakiekolwiek zmiany związane z nazwą firmy lub innymi danymi powinny zostać udokumentowane).

WAŻNE! Pamiętaj, że pieczątka firmowa powinna zostać przystawiona przez obie strony cesji, czyli przez firmę, która jest obecnym abonentem usługi oraz przez firmę, która zostanie nowym abonentem tego konta w AZ.pl. Analogicznie wygląda sprawa z przesyłaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli obecnym abonentem jest osoba fizyczna i chcemy przepisać takie konto na inną osobę fizyczną – to obie osoby muszą dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli natomiast firma chce przepisać konto w AZ.pl na osobę fizyczną (lub odwrotnie) – to każda ze stron cesji musi potwierdzić swoją tożsamość, firma za pomocą pieczątki lub wpisu z CEiDG, natomiast osoba fizyczna za pomocą dokumentu tożsamości.

Dodatkowo obecny właściciel konta w AZ.pl, który chce przenieść konto na nowe dane abonenta, musi przesłać krótkie oświadczenie (np. napisane na dodatkowej kartce), iż ma świadomość udostępnienia swoich danych osobowych widniejących na wystawionych już wcześniej dokumentach finansowych przy tym koncie. Na oświadczeniu powinny znaleźć się również czytelny podpis oraz data.

Przykładowa treść oświadczenia poniżej:

Jestem świadom udostępnienia danych osobowych na wystawionych już dokumentach finansowych nowemu właścicielowi Konta o ID [ID_KONTA].
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie