Konfiguracja CRON w AZ.pl – konfiguracja na serwerze FTP


Poniższy artykuł opisuje jak korzystać z mechanizmu CRON w przypadku usług zarejestrowanych w Nowym AZ.pl. Jeśli posiadasz pakiet hostingowy, który został zarejestrowany wcześniej (nie posiadasz najnowszego pakietu hostingowego), to informacje o funkcji CRON znajdziesz pod tym adresem.

Wprowadzenie

Cykliczne uruchamianie skryptów „Cron” opiera się na zaprogramowanym wywołaniu odpowiednio nazwanych skryptów, znajdujących się w katalogu głównym Twojego serwera w AZ.pl. Czas wywołania skryptu może zostać ściśle zdefiniowany według przedziałów:
 • co pięć minut,
 • co godzinę (hourly),
 • codziennie (daily),
 • co tydzień (weekly),
 • co miesiąc (monthly)
 • o ściśle określonej godzinie (z dokładnością do 5 minut).

Z jakich rozszerzeń dla pliku mogę skorzystać przy funkcji CRON?

Dostępne rozszerzenia dla funkcji CRON to:

 • .php
 • .php5
 • .pl
 • .cgi
 • .py

Jak skorzystać z funkcji CRON na serwerze w AZ.pl?

Aby skorzystać z funkcji CRON, należy w katalogu głównym konta umieścić skrypt z nazwą według zasady:

cron-[hourly|daily|monthly|weekly].[rozszerzenie]

W przypadku usług Hosting STARTHosting KOMFORT lub Hosting PRO, plik ze skryptem, który ma być cyklicznie uruchamiany przez mechanizm CRON, powinien zostać umieszczony w katalogu /public_html. Oznacza to, że przypadku wymienionych powyżej usług to katalog /public_html jest katalogiem głównym dla serwera.

Dokładne godziny uruchomień:

 • hourly – pełne godziny *:00,
 • daily – codziennie o 1:15,
 • weekly – w sobotę o 1:30,
 • monthly- pierwszego każdego miesiąca o 1:45.
Przykładowo plik „cron-daily.php” będzie uruchamiany codziennie o 1:15, przy wykorzystaniu interpretera PHP.
WAŻNE! Nie można cyklicznie wywoływać skryptów z rozszerzeniem .php3

Inne przykłady zastosowania funkcji CRON:

cron-[godzina].[rozszerzenie]
Plik „cron-13.php” będzie wykonywany codziennie o godzinie 13:00 przez interpreter PHP.
Plik „cron-04.php” zostanie uruchomiony o godzinie 04:00 przez interpreter PHP.
cron-[hhmm].[rozszerzenie]
Plik „cron-1545.php” zostanie wykonany codziennie o 15:45.
Maksymalna dokładność to 5 minut – np. nie zadziała plik o nazwie „cron-1546.php”.
cron-[xx]min.[rozszerzenie]  - gdzie xx oznacza minuty. Dozwolone wartości to -  5, 10, 15, 20, 30.
Plik „cron-5min.php” będzie wykonywany co 5 minut, począwszy od momentu opublikowania pliku na serwerze w AZ.pl.

Jak zabezpieczyć się przed wywołaniem pliku CRON przez dowolnego użytkownika?

Środowisko, które powoduje cykliczne uruchamianie skryptów jest identyczne ze środowiskiem, w jakim uruchamiane są skrypty na serwerach wirtualnych. W praktyce oznacza to, że wywołanie takie niewiele różni się od zwykłego wywołania GET po protokole HTTP.
W celu zabezpieczenia się przed wywołaniem pliku cron przez dowolnego użytkownika, zablokuj do niego dostęp w pliku „.htaccess”. Możesz to wykonać wpisując w zawartość pliku „.htaccess” następujący kod:
:Location /cron-daily.php
Access deny all

Plik „.htaccess” z zawartością, która powoduje blokadę wywołania pliku CRON należy umieścić w katalogu głównym serwera. W linii zaczynającej się od frazy „:Location” zdefiniuj nazwę pliku CRON, który ma zostać zablokowany przed wywołaniem.

Jaki jest maksymalny czas działania procesu CRON?

Maksymalny czas życia procesu CRON określony jest w parametrach bezpieczeństwa. Według ustawień naszych parametrów bezpieczeństwa, czas życia procesu ma wartość 300 sekund (w przypadku usług Hosting SMART) lub 600 sekund (w przypadku Hosting KOMFORT oraz Hosting PRO).

Dodatkowe instrukcje odnośnie funkcjonowania CRON w AZ.pl:

W sytuacji w której np. plik CRON znajduje się w podkatalogu, warunkiem jego uruchomienia będzie ręczne wywołanie go w przeglądarce lub umieszczenie w katalogu głównym serwera pliku CRON uruchamiającego.

Jeżeli dany skrypt PHP wykonuje się poprawnie, gdy wywoływany jest z poziomu przeglądarki, a nie dzieje się tak kiedy skrypt wywoływany jest w pliku cron, to sugerujemy przeniesienie treści skryptu do dowolnego innego pliku PHP i uruchamiania tego skryptu z pliku crona poleceniem wzorowanym na poniższym:

<?php system('wget --delete-after http://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>

W przypadku, gdy wywoływany skrypt wymaga autoryzacji http:

<?php system('wget --delete-after --user=UŻYTKOWNIK --password=HASŁO http://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>

W przypadku, gdy skrypt wywoływany jest z użyciem protokołu https:

<?php system('wget --delete-after --no-check-certificate https://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>

Analogicznie z wykorzystaniem polecenia curl:

<?php system('curl -f -s http://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>

W przypadku, gdy wywoływany skrypt wymaga autoryzacji http:

<?php system('curl -f -s -u UŻYTKOWNIK:HASŁO http://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>

W przypadku, gdy skrypt wywoływany jest z użyciem protokołu https:

<?php system('curl -f -s -k https://az-serwer123456.online.pro/plik.php'); ?>
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Program partnerski AZ.pl
Program partnerski> Certyfikaty SSL
Program partnerski: Domeny .pl
Program partnerski: Hosting WWW
Poczta e-mail w AZ.pl
Poczta Webmail
Konfiguracja programu pocztowego
Obsługa kont e-mail w panelu
OX Business - poczta dla firmy
Akademia AZ.pl
Popularne pytania
Rejestracja usług
Faktury i płatności
Obsługa panelu klienta
Logowanie i zmiana hasła
Użytkownicy panelu klienta
Konto i rozliczenia
Domeny
Hosting
Listy mailingowe
WebFTP
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Strony WWW (Kreator WWW)
Nowy Certyfikaty SSL
Pomoc i kontakt
Obsługa domeny internetowej
Obsługa hostingu WWW
Automatyczna instalacja CMS
Obsługa serwerów VPS
Zarządzanie VPS
Serwery VPS
Produkty i usługi
Bezpieczeństwo
G Suite - Poczta dla firm
Terminal płatniczy SumUp
Asystent AZ
Reklama internetowa
Poczta Xchange Pro
Tworzenie stron WWW
Sklep internetowy AZ.pl
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu
Produkty
Zamówienia
Klienci
Konfiguracja
Zamówienia i płatności
Opcje produktów
Promocja sklepu
Integracje
Systemy aukcyjne
Inne integracje
Porównywarki cen
Integracje partnerów
Inne zagadnienia
Modyfikacja wyglądu
Raporty i statystyki
Kwestie techniczne
Porady
Dodatki (Partnerzy + Store Manager)
Store Manager
Office 365
Fakturowanie
SEO rankingCoach
Kreator stron WWW
Hosting WordPress
Regulacje RODO
Pozostałe

jak się zalogowaćjak zmienić hasłojak sprawdzić pocztękonfiguracja pocztyftp

lub