Jakie są parametry hostingu współdzielonego i poczty?

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym utrzymywanym w az.pl. Na serwerach hostingu współdzielonych funkcjonujących w sieci az.pl, obowiązują następujące parametry bezpieczeństwa:

Parametry dla hostingu w AZ.pl:

Nowe plany hostingowe (SMART, KOMFORT, PRO) zostały wprowadzone 29.10.2016. Jeśli korzystasz z nowych pakietów, to parametry dla hostingu znajdziesz w tabeli poniżej.
 Hosting SMART  HOSTING KOMFORT  HOSTING PRO
 Równoległe procesy (MaxCGI)  4  8  8
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  30s  60s  60s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  192mb  384mb  384mb
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  32  32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit)  64  128  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  300s  600s  600s
 HTTP Timeout  60s  60s  60s

Parametry dla hostingu w Dawnym AZ.pl:

Jeśli korzystasz z poprzednich planów hostingowych (przed 29.10.2016), to parametry dla usługi znajdziesz w tabeli poniżej.
Hosting START Hosting BUSINESS Hosting PREMIUM
 Równoległe procesy (MaxCGI) 8 16 24
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit) 30s 60s 90s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit) 768mb 768mb 768mb
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit) 32 32 32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit) 10% 15% 20%
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm) 600s 600s 600s
 HTTP Timeout 30s 30s 30s

Pozostałe parametry techniczne dla hostingu w AZ.pl

Limity związane z bazami danych:

  • Równolegle połączenia dla zewnętrznych hostów: 5

Limity związane z pocztą elektroniczną (poniższe parametry dotyczą usług w ramach pakietów poczty elektronicznej Private email/XCHANGE email oraz pakietów hostingu współdzielonego (Hosting Smart, Hosting Komfort oraz Hosting Pro). Limity nie dotyczą usług VPS):

  • Maksymalna ilość email wysłanych: 100 emaili na minutę, 500 na godzinę i 2000 emaili na dobę
  • Limit wielkości pojedynczego załącznika w Open-Xchange: 50 MB
  • Limit wielkości wszystkich załączników łącznie w ramach jednego emaila w Open-Xchange: 100 MB
  • Limit wielkości pliku przesyłanego przeglądarkę do Open-Xchange Drive: 50 MB

SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach AZ.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały podane w Specyfikacji Usługi na stronach AZ.pl.

W jaki sposób obliczane jest SLA dla usług w AZ.pl?

  • liczba godzin w miesiącu – czyli liczba godzin w miesiącu kalendarzowym, np. styczeń 31 x 24h = 744h,
  • czas niedostępności – czyli liczba godzin niedostępności usługi, np. 2h.
Przykład: miesiąc styczeń liczy 31 dni, więc 31 x 24h = 744h

Gdy usługi nie są dostępne przez 2h, to do wzoru podstawiamy: (744 – 2) / 744 x 100 = 99,7312%

Na podstawie powyższych obliczeń możemy stwierdzić, że SLA dla usługi w AZ.pl w przypadku awarii trwającej 2h wyniósł: 99,7312%

Firma AZ.pl ma prawo do krótkotrwałego zawieszenia świadczenia usługi w ramach okna serwisowego. W oknie serwisowym przeprowadzane są prace konserwacyjne w obrębie usługi, czy infrastruktury technicznej. Okna serwisowe wiążące się z zawieszeniem świadczenia usługi mogą być przeprowadzone w godz. 23:00 – 7:00, dotyczy to wszystkich dni tygodnia. Niedostępność usługi wynikająca z przeprowadzanych prac w oknie serwisowym nie wlicza się do parametru SLA.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie