Zmiana okresu Hold dla VPS

Informujemy, że od dnia 13.06.2022r. zostaną skrócone okresy przechowywania danych po wygaśnięciu usługi serwera VPS. Dotychczasowy okres wynoszący 30 dni zostanie skrócony do 21 dni. Zmiana […]

Czytaj dalej »

Przerwy techniczne w obsłudze płatności.

Informujemy, że w weekend 15-16.01.2022 roku zaplanowane zostały w wielu bankach przerwy techniczne, które we wskazanych przedziałach czasowych uniemożliwią dokonywanie płatności przez wymieniony bank. Sugerujemy […]

Czytaj dalej »