Do czego służy opcja Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania?

Użytkownicy posiadający skrzynki e-mail w sieci AZ.pl są chronieni przed spamem za pomocą aktywnych zabezpieczeń antyspamowych. W Panelu klienta oraz za pomocą Webmaila możesz zmienić ustawienia zabezpieczeń antyspamowych.

Najważniejszymi filtrami antyspamowymi są biała oraz czarna lista nadawców, za pomocą których możliwe jest blokowanie lub bezwzględne przyjmowanie wiadomości na podstawie określonych przez nas zasad (np. wiadomości e-mail wysyłane z określonego adresu, hosta, domeny, adresu IP). Drugi poziom zabezpieczeń stanowią pozostałe filtry (np. filtrowanie po adresie nadawcy oraz po temacie i treści, blokowanie zewnętrznych przekierowań).

Istnieje też opcja: Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania, która może być dla przydatna dla użytkowników korzystających z zewnętrznych serwisów pocztowych. Przykładowo, użytkownicy poczty Blackberry lub Google wysyłający wiadomość z serwera AZ.pl na inne konto w AZ.pl, wysyłają ją przez zewnętrzne serwery pocztowe. Powoduje to odrzucenie wysyłki ze względu na wykrycie „próby podszycia się” pod adres e-mail w AZ.pl.

Wiadomości wysyłane z serwera w AZ.pl, które przechodzą również przez zewnętrzne serwery są odrzucane, ponieważ w wysyłanej w ten sposób wiadomości e-mail nie zmienia się pole FROM w nagłówku, natomiast zmienia się pole SENDER.

Zabezpieczenie to ma na celu ograniczenie procederu podszywania się pod konta pocztowe. Wysyłane wiadomości, które następnie przekierowywane są przez serwer zewnętrzny z zachowaniem nagłówka z nazwą domeny, traktowane są jako próba podszycia. Aby wiadomość z takiego przekierowania docierała na konto, należy aktywować opcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania”.

Jak włączyć opcję: Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij sekcję menu: Poczta, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  3. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, dla której chcesz zmienić ustawienia antyspamowe.
  4. Kliknij przycisk: Antyspam.
  5. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwoli zmienić ustawienia antyspamowe dla wybranej skrzynki e-mail.

Opcja akceptowania poczty z zewnętrznego przekierowania powinna zostać włączona, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail, które zostały przekierowane do Ciebie z zewnętrznych serwerów pocztowych (np. Gmail).

Funkcja „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” może zostać włączona za pośrednictwem Panelu klienta w obrębie całego serwera lub za pomocą Webmaila w obrębie jednej skrzynki e-mail podczas edycji ustawień antyspamowych.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie

Tematy powiązane