Słowo kluczowe: Webmail

Import i eksport książki adresowej

W prosty sposób możesz przenieść dane z książki adresowej Poczty az.pl do programu do obsługi poczty (np. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook) lub na odwrót. To […]

Jak korzystać z poczty AZ.pl w przeglądarce?

Poczta AZ.pl umożliwia obsługę skrzynki e-mail zarówno za pomocą popularnych klientów poczty e-mail, np. Thunderbird, Outlook lub Windows Mail, a także z interfejsu Webmail – poczty […]