Poczta AZ.pl – widok Webmail na urządzeniu mobilnym

W porównaniu do przeglądarki internetowej na komputerze, po uruchomieniu poczty AZ.pl na urządzeniu mobilnym, np .telefonie, mechanizm poczty dostosuje się wyglądem do rozmiaru ekranu. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w głównym widoku, np. przyciski zarządzania zakładkami, ustawienia.

Widok poczty AZ.pl po zalogowaniu w przeglądarce internetowej na komputerze

Po zalogowaniu na komputerze, Webmail przywita Cię szybkim dostępem do wszystkich ustawień, opcji i widoków poczty, w tym funkcji dodatkowych jak kalendarz, zadania i książka adresowa. W ten sposób poczta AZ.pl zamienia się w centrum zarządzania kontaktami oraz czasem pracy.

Widok poczty AZ.pl po zalogowaniu w przeglądarce na telefonie 

Po zalogowaniu do poczty na urządzeniu mobilnym otrzymasz dostęp do ostatnio otrzymanej poczty z folderu skrzynka odbiorcza. Kliknij odpowiednio:

  • przycisk 3 poziomych pasków po lewej stronie ekranu, aby zmienić widok poczty i przejść do kalendarza, zadań lub książki adresowej
  • przycisk koła zębatego po prawej stronie, aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej,
  • przycisk Redaguj widoczny na dole ekranu, aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości.

Po kliknięciu w wybraną wiadomość e-mail, będziesz mógł zapoznać się z jej treścią oraz czym prędzej odpowiedź nadawcy.

Przeglądając wiadomość e-mail, kliknij w przycisk funkcyjny, 3 poziome paski, aby zobaczyć dodatkowe opcje dla wiadomości e-mail.

W widoku głównym skrzynki odbiorczej kliknij przycisk redagowania nowej wiadomości, podaj adres e-mail odbiorcy wpisując nowy lub wybierając go z książki adresowej, dodaj temat i treść. Możesz dodać załączniki, np. z pamięci telefonu.

Pod przyciskiem Opcje widocznym na etapie redagowania nowej wiadomości e-mail, znajdziesz wiele dodatkowych funkcji, m.in. priorytet wiadomości czy żądanie potwierdzenia zwrotnego.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie