Co należy wiedzieć na temat pliku CSR?

Skrót CSR (ang. Certificate Signing Request) tłumaczony jest jako „Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Plik CSR generowany jest przez administratora serwera, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat SSL. Jeśli certyfikat SSL ma być zainstalowany na serwerze w AZ.pl, to możesz wygenerować plik CSR podczas składania zamówienia na certyfikat SSL.

CSR należy dostarczyć do AZ.pl podczas składania zamówienia na certyfikat SSL. Następnie jest on przesyłany przez AZ.pl do jednostki certyfikującej, w celu jego podpisania, czyli utworzenia właściwego klucza publicznego dla certyfikatu SSL. Z tego właśnie powodu wygenerowanie pliku CSR jest niezbędne podczas rejestracji certyfikatu SSL.

W przypadku domen zarejestrowanych na dane osoby fizycznej, jednostka certyfikująca może odmówić wydania certyfikatu.
WAŻNE! Jeśli Twój certyfikat SSL ma być zainstalowany na serwerze w AZ.pl, to wygenerowanie odpowiedniego pliku CSR możesz wykonać podczas składania zamówienia na certyfikat SSL.

Integralność pliku CSR oraz klucza prywatnego. Co zrobić, jak zgubię klucz prywatny?

Plik CSR oraz klucz prywatny generowane są w tym samym procesie! Pilnuj swojego klucza prywatnego! Powtórne wygenerowanie takiego samego klucza prywatnego nie jest możliwe, zatem jego utrata automatycznie uniemożliwia korzystanie z certyfikatu, np. na innym serwerze. Bez klucza prywatnego, nie będziesz mógł zainstalować swojego certyfikatu SSL na innym serwerze.

Jeśli wygenerowałeś CSR podczas składania zamówienia na certyfikat SSL w AZ.pl, to klucz prywatny oraz plik CSR możesz pobrać w Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak pobrać pliki certyfikatu SSL z Panelu klienta.

Tematy pokrewne:

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie