Gdzie mogę skonfigurować reguły wiadomości?

  1. Zaloguj się do serwisu poczty AZ.pl swojego konta e-mail,
  2. Przejdź do sekcji Ustawienia –> Poczta –> Reguły filtrów,
  3. Włącz, wyłącz, edytuj już istniejące filtry lub Dodaj nową regułę.

Edytuj ustawienia reguły wiadomości wskazując jej Nazwę oraz Warunki i Działania.

Warunki

Podczas tworzenia nowej reguły wskaż warunki, czyli kryteria dopasowania, na podstawie których reguła będzie aktywna. Możesz do jednej reguły dodać wiele warunków, doprecyzowując kryteria dopasowania.

Przykład: wskaż nadawcę wiadomości oraz słowa kluczowe zawarte w temacie wiadomości, w ten sposób reguła zadziała dla wybranego nadawcy, filtrując jedynie te wiadomości, których temat będzie pasował do ustalonych kryteriów. W ten sposób można, m.in. oddzielić interesującą nas pocztę od innej korespondencji z tym samym użytkownikiem.

Podczas dodawania warunków, możesz uściślić zakres ich działania.

Przykład: po dodaniu warunku Temat możesz ustalić czy w polu tym, ma się znaleźć dokładnie określona fraza – Jest dokładnie (każda jej odmiana nie będzie brana pod uwagę), czy w temacie o dowolnym brzmieniu, ma po prostu wystąpić fraza (jako część całego tematu) – Zawiera.

Działania

Po ustaleniu kryteriów dopasowania, wskaż, co reguła wiadomości ma zrobić z otrzymaną pocztą, np. Odrzucić ją, Przekierować dalej, Przenieść lub Oznaczyć flagą.

 

Autoresponder (automatyczna odpowiedź) odpowie tylko w przypadku gdy wiadomość e-mail dotrze do konta i konto to, do którego dociera wiadomość, znajduje się w polu DO:, DW: lub UDW: przesyłanej wiadomości e-mail. Czyli wiadomość wysłana bezpośrednio do adresata jednego z w/w pól, na którego koncie włączony jest asystent nieobecności.Przykład: jeżeli wiadomość jest kierowana do konta A na którym jest przekierowanie na konto B, a autoresponder uruchomiony jest tylko na koncie B, to nie odpowie on na wiadomość oryginalnie wysyłaną do konta A. Przekierowanie jest jedynie funkcją zmiany adresata, o której nadawca (oraz serwer nadawcy) nie są informowani.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie