Jak przenieść bazę danych do nowego AZ.pl?

Jeśli przenoszona strona WWW nie korzysta z bazy danych, przenoszenie jej jest bardzo łatwe. W takiej sytuacji wystarczy przesłać wszystkie pliki na serwer FTP. Jeśli jest to strona WWW zbudowana w technologii PHP, sprawdź czy posiada jakieś pliki konfiguracyjne, w których należy zmienić nazwę domeny lub ścieżki do plików. W razie potrzeby zaktualizuj pliki konfiguracyjne.

Jeśli strona WWW korzysta z bazy danych MySQL, należy przenieść bazę danych na serwer w AZ.pl i zaktualizować pliki konfiguracyjne skryptów (np. nazwa bazy danych, login użytkownika bazy danych oraz hasło dostępu do bazy danych).
Przenosiny bazy danych wymagają wykonania dwóch operacji:
 • Eksport bazy danych MySQL ze starego serwera do pliku.
 • Import bazy danych MySQL z pliku na nowy serwer w AZ.pl
Jeśli Twoja baza danych MySQL, którą chcesz zaimportować jest dużej wielkości, może to uniemożliwić wykonanie importu przez phpMyAdmin. W przypadku dużych baz danych, sugerujemy przesłanie zrzutu takiej bazy danych na serwer FTP i podać link do takiego pliku administratorom AZ.pl. Przykładowo, jeśli plik bazy danych ma wielkość powyżej 70MB, to phpMyAdmin może tak dużego pliku “nie przyjąć”. W takiej sytuacji import może zostać wykonany odpłatnie przez administratora AZ.pl.

WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać operacji na bazie danych, możesz skorzystać z oferty odpłatnej pomocy naszych administratorów. Import/eksport lub inna operacja na bazie danych może zostać wykonana przez administratorów AZ.pl w ramach oferty Asystent AZ. Oznacza to, że operacja na bazie danych zostanie wykonana przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi oraz po opłaceniu tego zamówienia.

Eksport bazy danych MySQL ze starego serwera do pliku

Eksport należy wykonać z poziomu hostingu, z którego chcesz przenieść bazę danych.

 1. Zaloguj się do narzędzia phpMyadmin, które służy do obsługi baz danych. Najczęściej służy do tego narzędzie o nazwie phpMyAdmin. Jeśli korzystasz z serwera u innego operatora, to u niego phpMyAdmin również powinien być dostępny.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować w phpMyAdmin do wybranej bazy danych MySQL w AZ.pl
 2. Po uruchomieniu phpMyAdmin, po lewej stronie ekranu kliknij nazwę bazy danych, dla której chcesz wykonać eksport.
  eksport-az1
 3. Po wybraniu bazy danych, kliknij opcję „Eksport”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  eksport-az2
 4. Na wyświetlonym ekranie wybierz metodę eksportu:
  eksport-az3

  • Szybka (sugerowane) – pozwala na eksport całej zawartości bazy danych za pomocą standardowych ustawień.
  • Własna – pozwala zdefiniować szczegółowe właściwości dotyczące eksportu, np. możesz wybrać tabele, które mają być objęte procesem eksportu.
 5. Po wybraniu odpowiedniej opcji i potencjalnym skonfigurowaniu procesu eksportu, kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zapisać przygotowany zrzut bazy danych MySQL na Twoim komputerze lokalnym. eksport-az4
  WAŻNE! Tak wyeksportowany plik bazy danych MySQL możesz zaimportować (wgrać) do innej bazy danych MySQL znajdującej się na innym serwerze (np. w AZ.pl)!

Import bazy danych MySQL z pliku na nowy serwer w AZ.pl

Funkcja importu pozwala zaimportować całą bazę danych lub tylko wybrane tabele.

Jeśli Twoja baza danych MySQL, którą chcesz zaimportować jest dużej wielkości, może to uniemożliwić wykonanie importu przez phpMyAdmin. W przypadku dużych baz danych, sugerujemy przesłanie zrzutu takiej bazy danych na serwer FTP i podać link do takiego pliku administratorom AZ.pl. W treści wiadomości e-mail podaj nazwę oraz hasło do bazy danych MySQL, do której import ma być wykonany.

WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać operacji na bazie danych, możesz skorzystać z oferty odpłatnej pomocy naszych administratorów. Import/eksport lub inna operacja na bazie danych może zostać wykonana przez administratorów AZ.pl w ramach oferty Asystent AZ. Oznacza to, że operacja na bazie danych zostanie wykonana przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi oraz po opłaceniu tego zamówienia.

 1. Utwórz bazę danych MySQL na serwerze w AZ.pl, jeśli nie posiadasz jeszcze utworzonej bazy danych MySQL. Utworzenie bazy danych MySQL jest wymagane, aby zaimportować do niej bazę danych ze starego serwera.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć bazę danych w AZ.pl.
 2. Po utworzeniu bazy danych, zaloguj się do tej bazy danych, aby zaimportować do niej dane z poprzedniego serwera.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się w phpMyadmin do wybranej bazy danych.
 3. Po uruchomieniu phpMyadmin, po lewej stronie ekranu kliknij nazwę bazy danych, do której import ma być wykonany.
  eksport-az5
 4. Kliknij opcję menu „Import”, która znajduję się w górnej części ekranu.
  eksport-az6
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz plik ze zrzutem bazy danych, który ma zostać zaimportowany do wybranej bazy danych MySQL.
  eksport-az7
 6. Podaj inne niezbędne informacje o importowanym pliku, w szczególności informacje o kodowaniu znaków.
 7. Kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zaimportować wybrany plik do Twojej bazy danych MySQL.
  eksport-az9
 8. Po kliknięciu przycisku „Wykonaj”, operacja importu bazy danych zostanie rozpoczęta. Po jej zakończeniu, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o wyniku operacji.
  eksport-az8

Po wykonaniu importu i eksportu, baza danych z poprzedniego serwera zostanie przeniesiona na nowy serwer w AZ.pl. Jeśli przenosisz stronę WWW zbudowaną w oparciu o technologię bazy danych, po wykonanym imporcie należy jeszcze zaktualizować pliki konfiguracyjne skryptów (np. nazwa bazy danych, login użytkownika bazy danych oraz hasło dostępu do bazy danych). Jest to spowodowane tym, że nowa baza danych może mieć inną nazwę i/lub inne hasło dostępu niż poprzednia baza danych.

Jeśli Twoja strona WWW została zbudowana w oparciu o CMS WordPress lub Joomla!, należy zmienić dane dostępu do bazy danych, które zapisane są w pliku konfiguracyjnym strony WWW. W przypadku WordPress jest to plik wp-config.php, natomiast w przypadku Joomla! jest to plik configuration.php. 

Podczas modyfikowania plików konfiguracyjnych, pamiętaj o podaniu poprawnego adresu/hosta do bazy danych, którą utworzyłeś na nowym serwerze w AZ.pl.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie