Automatyczne odnawianie usługi w panelu klienta AZ.pl

Automatyczne odnawianie usługi: opcja jest domyślnie włączona dla wybranych usług, np. domen.. Funkcja powoduje automatyczne generowanie zamówień (w tym dokumentu Pro Formy) na przedłużenie usługi na kolejny okres rozliczeniowy, które następnie należy opłacić. Zamówienie może zostać opłacone za pomocą płatności elektronicznej lub może zostać automatycznie opłacone ze środków pieniężnych znajdujących się w Saldzie Kaucji (jeśli ich ilość jest wystarczająca), np. ze zwrotu.

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Przejdź do sekcji Konto, a następnie wybierz Subskrypcje.
  3. Na liście dostępnych usług, kliknij nazwę tej usługi, dla której chcesz włączyć automatycznie odnawianie usługi.
  4. W nowym widoku kliknij włącz lub wyłącz automatyczne odnawianie usługi.
  5. Po zatwierdzeniu akcji, pojawi się dodatkowe okno z informacjami o wykonanej czynności.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie