Nota korygująca – co zrobić jak na VAT są błędne dane?

Notę korygującą możesz sporządzić, gdy pomyłka dotyczy danych nabywcy, oznaczenia towaru/usługi lub gdy daneniepełne. Dokument ten wystawiasz do korygowania danych na fakturze VAT. Notę korygującą sporządza nabywca, czyli osoba, której dane widnieją na fakturze VAT w polu „Nabywca”.

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę dokumentu NOTA KORYGUJĄCA,
  • numer kolejny i datę jej wystawienia,
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
  • dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy nota korygująca,
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Gdzie i w jakiej formie dostarczyć gotową notę korygującą?

Wyślij skan/zdjęcie noty na adres e-mail: info@az.pl

Jeśli preferujesz tradycyjną formę dostarczania dokumentów, oryginał oraz kopię noty korygującej wyślij do wystawcy Faktury VAT (czyli do AZ.pl) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na poniższy adres:

AZ.pl Sp. z o.o.
Zbożowa 4
70-653 Szczecin

W chwili akceptacji przez AZ.pl treści noty, podpisana kopia danej noty korygującej zostanie odesłana do wystawcy noty korygującej.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie