Parametry techniczne usług hostingowych w AZ.pl


Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym. W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, związane z parametrami bezpieczeństwa na serwerach AZ.pl.

Spis treści:

Wprowadzenie

Do utrzymania kont naszych użytkowników, wykorzystujemy klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro. Wyposażenie sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco.
Ochronę danych zapewnia system kopii zapasowych oparty o serwery z macierzami dyskowymi o łącznej pojemności 400 TB. Jest to równoznaczne z gwarancją bezpieczeństwa danych, które zawsze możesz przywrócić z kopii zapasowej. Pamiętaj, że możesz przywrócić kopię zapasową do trzech dni wstecz.

W celu zapewnienia ciągłości działania sieci, wszystkie urządzenia sieciowe są zdublowane. W razie awarii cała obsługa może być przekazywana do bliźniaczego urządzenia zapasowego. Czasy przełączeń dla przełączników wynoszą kilka sekund, a dla routerów do 30 sekund. Jeśli awaria byłaby poważna, dysponujemy zapasowym sprzętem, który możemy uruchomić w krótkim czasie.

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze w AZ.pl. Należy przy tym uwzględnić sumaryczne użycie tych zasobów, np. 10 GB danych przechowywanej poczty pozwala wykorzystać 90 GB pamięci na pozostałe pliki w przypadku Hostingu Basic i analogicznie we wszystkich pozostałych pakietach Hostingu internetowego.

Przy jednoczesnym założeniu że minimalna ilość przypisanej pamięci dla danego obszaru wynosi 1GB danych, co np. w przypadku Hostingu Basic pozwala przypisać maksymalnie 99 GB pamięci na pocztę lub pozostałe pliki i analogicznie we wszystkich pozostałych pakietach Hostingu internetowego.

Opis parametrów

maxcgi Parametr informuje o maksymalnej liczbie równolegle wykonywanych procesów (aktywnych).
proc limit Parametr określa maksymalną liczbę wszystkich uruchomionych procesów (aktywnych oraz uśpionych/oczekujących).
mem limit Parametr określa maksymalną ilość dostępnej pamięci dla 1 procesu. Dla każdego procesu obowiązuje niezależny limit.
files limit Parametr mówi o tym, jak wiele plików może zostać otwartych jednocześnie przez jeden proces.
cpu limit Parametr określa, jaki jest maksymalny czas wykorzystania procesora przez jeden proces.
alarm Parametr określa maksymalny dopuszczalny czas trwania procesu uwzględniając oczekiwanie na dane, pobieranie oraz wykorzystanie procesora.
http timeout Czas oczekiwania na dane do wyświetlenia przekazane przez serwer WWW (aplikację klienta). Dotyczy to wyników procesów przekazywanych do przeglądarki (nie tych wykonywanych w tle). Po przekroczeniu tego czasu proces traktowany jest jako zakończony.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach w AZ.pl

Hosting Basic, Hosting Standard, Hosting Premium –  specyfikacja usług:

Parametr  Hosting Basic  Hosting Standard  Hosting Premium 
maxcgi 4 8 8
proc limit 16 32 32
mem limit 256 MB 512 MB 512 MB
files Limit 64 128 128
cpu limit 30s 60s 60s
alarm 300s 600s 600s
http timeout 60s 60s 60s
max liczba plików INODES 1 000 000 1 500 000 2 500 000
powierzchnia całkowita 100 GB 500 GB 2000 GB

WordPress Start, WordPress Premium i Presta Start, Presta Premium:

Parametr  WordPress Start  WordPress Premium  Presta Start  Presta Premium 
maxcgi 12 16 12 16
proc limit 16 32 16 32
mem limit 380 MB 512 MB 380 MB 512 MB
files Limit 64 128 64 128
cpu limit 90s 180s 90s 180s
alarm 600s 900s 600s 900s
http timeout 60s 60s 60s 60s
max liczba plików INODES 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000
powierzchnia całkowita 25 GB 100 GB 25 GB 100 GB

Parametry pozostałych pakietów hostingowych AZ.pl:

Hosting Smart, Komfort, Pro

 Hosting SMART  HOSTING KOMFORT  HOSTING PRO
 Równoległe procesy (MaxCGI)  4  8  8
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  30s  60s  60s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  192mb  384mb  384mb
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  32  32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit)  64  128  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  300s  600s  600s
 HTTP Timeout  60s  60s  60s

Hosting Start, Business, Premium

Hosting START Hosting BUSINESS Hosting PREMIUM
 Równoległe procesy (MaxCGI) 8 16 24
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit) 30s 60s 90s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit) 768mb 768mb 768mb
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit) 32 32 32
 Maksymalna ilość plików (Files Limit) 10% 15% 20%
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm) 600s 600s 600s
 HTTP Timeout 30s 30s 30s

Zalecana ilość requestów

Request to zapytanie o zasoby (dynamiczne, statyczne). Jedno wywołanie adresu, np. twojadomena.pl (czyli po prostu otwarcie strony) może wywoływać wiele requestów. Przykładowo, ilość requestów, które powodują otwarcie strony możesz sprawdzić w narzędziach udostępnianych w przeglądarkach internetowych (np. w przeglądarce Chrome na dole zakładki “Network” w “Dev Tools” (lewy dolny róg).

Poniżej prezentujemy zalecaną ilość obsługiwanych requestów na 1 dzień. Poniższe wartości mają charakter informacyjny – nie oznacza to, że po ich przekroczeniu Twoje serwisy przestaną działać. Może się jednak zdarzyć, że nadmierne przekraczanie tych parametrów spowoduje wolniejsze działanie Twoich stron.

Plan hostingowy  Liczba requestów 
Basic 20.000
Standard 75.000
Premium 150.000
WordPress Start 75.000
WordPress Premium 150.000
Presta Start 150.000
Presta Premium 150.000

Limity związane z bazami danych

parametr Basic  Standard  Premium 
liczba baz mysql 50 bez limitu bez limitu
liczba baz postgresql 5 bez limitu bez limitu
przestrzeń na bazy danych 6 GB 6 GB 6 GB
jednoczesne połączenia z bazą 5 5 5
parametr WordPress Start  WordPress Premium  Presta Start  Presta Premium 
liczba baz mysql 5 50 5 bez limitu
liczba baz postgresql
przestrzeń na bazy danych 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB
jednoczesne połączenia z bazą 5 5 5 5

Liczba jednoczesnych połączeń dotyczy wszystkich baz obsługiwanych w danym momencie na serwerze.

ZALECANY maksymalny rozmiar tabeli w bazie MySQL na hostingu współdzielonym to 2 GB – przy większym rozmiarze mogą występować utrudnienia, np. podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa takiej bazy danych przez systemy AZ.pl.

ZALECANY maksymalny rozmiar bazy danych PgSQL na hostingu współdzielonym to 6 GB.

W ramach serwerów współdzielonych nie są dostępne bazy danych Microsoft SQL Server.

Skrypt umieszczony na serwerze w AZ.pl może połączyć się jedynie z bazą danych MySQL, która jest utworzona na tym samym serwerze w AZ.pl.

Limity związane z pocztą elektroniczną

Poniższe parametry dotyczą usług w ramach pakietów hostingów współdzielonych:

  • Maksymalna ilość wiadomości wysłanych dla pojedynczej skrzynki: 100 na minutę, 500 na godzinę i 2000 na dobę;
  • Limit wielkości pojedynczego załącznika w Open-Xchange: 50 MB;
  • Limit wielkości wszystkich załączników łącznie w ramach jednej wiadomości w Open-Xchange: 100 MB;
  • Limit wielkości pliku przesyłanego przez przeglądarkę do Open-Xchange Drive: 50 MB;
  • Minimalna wielkość skrzynki to 500 MB.

Parametry bezpieczeństwa dotyczące SSH

Na serwerach w AZ.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP. Każda sesja SSH jest wliczana do limitu procesów. Dotyczy to również protokołu SFTP. Gwarantowany czas trwania jednej sesji SSH to 30 minut.

SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach AZ.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały podane w Specyfikacji Usługi na stronach AZ.pl.

W jaki sposób obliczane jest SLA dla usług w AZ.pl?

  • liczba godzin w miesiącu – czyli liczba godzin w miesiącu kalendarzowym, np. styczeń 31 x 24h = 744h
  • czas niedostępności – czyli liczba godzin niedostępności usługi, np. 2h.
Przykład: miesiąc styczeń liczy 31 dni, więc 31 x 24h = 744h

Gdy usługi nie są dostępne przez 2h, to do wzoru podstawiamy: (744 – 2) / 744 x 100 = 99,7312%

Na podstawie powyższych obliczeń możemy stwierdzić, że SLA dla usługi w AZ.pl w przypadku awarii trwającej 2h wyniósł: 99,7312%

Firma AZ.pl ma prawo do krótkotrwałego zawieszenia świadczenia usługi w ramach okna serwisowego. W oknie serwisowym przeprowadzane są prace konserwacyjne w obrębie usługi, czy infrastruktury technicznej. Okna serwisowe wiążące się z zawieszeniem świadczenia usługi mogą być przeprowadzone w godz. 23:00 – 7:00, dotyczy to wszystkich dni tygodnia. Niedostępność usługi wynikająca z przeprowadzanych prac w oknie serwisowym nie wlicza się do parametru SLA.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Program partnerski AZ.pl
Program partnerski> Certyfikaty SSL
Program partnerski: Domeny .pl
Program partnerski: Hosting WWW
Poczta e-mail w AZ.pl
Poczta Webmail
Konfiguracja programu pocztowego
Obsługa kont e-mail w panelu
OX Business - poczta dla firmy
Akademia AZ.pl
Popularne pytania
Rejestracja usług
Faktury i płatności
Obsługa panelu klienta
Logowanie i zmiana hasła
Użytkownicy panelu klienta
Konto i rozliczenia
Domeny
Hosting
Listy mailingowe
WebFTP
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Strony WWW (Kreator WWW)
Nowy Certyfikaty SSL
Pomoc i kontakt
Obsługa domeny internetowej
Obsługa hostingu WWW
Automatyczna instalacja CMS
Obsługa serwerów VPS
Zarządzanie VPS
Serwery VPS
Produkty i usługi
Bezpieczeństwo
G Suite - Poczta dla firm
Terminal płatniczy SumUp
Asystent AZ
Reklama internetowa
Poczta Xchange Pro
Tworzenie stron WWW
Sklep internetowy AZ.pl
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu
Produkty
Zamówienia
Klienci
Konfiguracja
Zamówienia i płatności
Opcje produktów
Promocja sklepu
Integracje
Systemy aukcyjne
Inne integracje
Porównywarki cen
Integracje partnerów
Inne zagadnienia
Modyfikacja wyglądu
Raporty i statystyki
Kwestie techniczne
Porady
Dodatki (Partnerzy + Store Manager)
Store Manager
Office 365
Fakturowanie
SEO rankingCoach
Kreator stron WWW
Hosting WordPress
Regulacje RODO
Pozostałe

jak się zalogowaćjak zmienić hasłojak sprawdzić pocztękonfiguracja pocztyftp

lub