Jak samemu przywrócić kopię zapasową hostingu?


Wprowadzenie

Przy usługach  Hosting Komfort (FTP oraz SSH), oraz Hosting Pro (FTP oraz SSH) możliwe jest samodzielne przywrócenie kopii bezpieczeństwa plików oraz baz danych (MySQL oraz PgSQL) za pośrednictwem protokołu FTP lub SSH. Pliki kopii zapasowych znajdują się w katalogu „~/backup/” na serwerze.

Gwarantujemy stały, nielimitowany i bezpieczny dostęp do kopii bezpieczeństwa plików oraz baz danych w systemie 24/7/365. Oznacza to, że możesz samodzielnie przywrócić kopię swoich danych w dogodnym dla Ciebie momencie – bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy lub pomocy naszych konsultantów.

WAŻNE! Jeśli jednak nie potrafisz samodzielnie przywrócić kopii bezpieczeństwa, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Kopia bezpieczeństwa serwera może zostać przywrócona przez administratorów AZ.pl w ramach oferty Asystent AZ. Oznacza to, że przywrócenie kopii zapasowej zostanie wykonane przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi przywrócenia kopii oraz po opłaceniu tego zamówienia.
Kopia zapasowa danych wykonywana jest codziennie w godzinach nocnych (od 24:00 do 06:00). Pamiętaj o tym, gdy będziesz chciał przywrócić kopię bezpieczeństwa z poprzednich dni. Przywracając kopię zapasową z dnia wczorajszego, zwróć uwagę, że kopia została wykonana w godzinach nocnych.

Przywracanie regularnej kopii bezpieczeństwa na serwerze w AZ.pl

Dane na wszystkich serwerach AZ.pl podlegają cyklicznej archiwizacji (codziennie w godzinach nocnych od 24:00 do 06:00). Dostępne są kopie bezpieczeństwa z ostatnich trzech dni dla następujących danych:

 • wszystkich plików znajdujących się na serwerze w AZ.pl,
 • poczta e-mail (dla wszystkich skrzynek e-mail utworzonych na serwerze w AZ.pl),
 • wszystkich baz danych utworzonych na serwerze w AZ.pl.

Pamiętaj, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy – o określonych porach w nocy.

Przykład: Wiadomość e-mail pojawiła się na serwerze pomiędzy dwoma sesjami tworzenia kopii bezpieczeństwa, np. o godzinie 12:34. Następnie wiadomość e-mail została usunięta z serwera o godzinie 13:00 (np. przez pobierający program do obsługi poczty).

Najbliższa kopia bezpieczeństwa dla serwera zostanie wykonana najbliższej nocy. Z tego powodu odzyskanie takiej wiadomości e-mail nie będzie możliwe – kopia bezpieczeństwa nie została jeszcze wykonana, a wiadomość została już usunięta z serwera przez program pocztowy.

Kopie bezpieczeństwa Twoich danych znajdują się na serwerze FTP w katalogu „~/backup/”, w którym znajdują się następujące podkatalogi:

W katalogach tych znajdują się następne podkatalogi, które pozwalają wybrać odpowiednią kopię bezpieczeństwa z określonego dnia. Podkatalog o nazwie „current” zawiera ostatnio wykonaną kopię zapasową. Pamiętaj, że dostępne są kopie bezpieczeństwa do 3 dni wstecz!

Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa za pośrednictwem protokołu FTP:

 1. Połącz się za pośrednictwem klienta FTP z serwerem (skorzystaj z połączenia SFTP)
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem przez FTP.
 2. Przejdź do katalogu „~/backup/” i wybierz, którą kopię zapasową chcesz przywrócić.
  • jeśli chcesz przywrócić kopię FTP, przejdź do katalogu /web
  • jeśli chcesz przywrócić kopię bazy danych MySQL, przejdź do katalogu /mysql
  • jeśli chcesz przywrócić kopię bazy danych PgSQL, przejdź do katalogu /pgsql
 3. Pobierz pliki kopii zapasowej na komputer i następnie nadpisz je na serwerze w odpowiedniej lokalizacji.
WAŻNE! W przypadku przywracania kopii zapasowych baz danych, sugerujemy korzystanie z funkcji „Import”, która dostępna jest w narzędziu do obsługi bazy danych. Za pomocą funkcji „Import” możesz wgrać pobrany plik kopii zapasowej do wybranej bazy danych.
WAŻNE! Jeśli chcesz przywrócić kopię zapasową plików sprzed 3 dni, wymagane jest przywrócenie każdej z dostępnych kopii bezpieczeństwa. Jest to spowodowane tym, że kopie zapasowe mają charakter różnicowy. Ten typ kopii bezpieczeństwa powoduje zabezpieczanie tylko tych plików, które zostały zmodyfikowane lub utworzone od momentu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Z tego powodu należy przywrócić kopię zapasową plików z wczoraj, z przedwczoraj oraz sprzed 3 dni.

Kopie bezpieczeństwa Twoich danych znajdują się na serwerze w katalogu „~/backup/”, w którym znajdują się następujące podkatalogi:

W katalogach tych znajdują się następne podkatalogi, które pozwalają wybrać odpowiednią kopię bezpieczeństwa z określonego dnia. Podkatalog o nazwie „current” zawiera ostatnio wykonaną kopię zapasową. Pamiętaj, że dostępne masz kopie bezpieczeństwa do 3 dni wstecz!

WAŻNE! Przywrócenie kopii bezpieczeństwa plików za pośrednictwem SSH wymaga znajomości podstawowych zagadnień administracyjnych!

Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa FTP za pośrednictwem protokołu SSH:

 1. Skorzystaj z protokołu SSH i połącz się z serwerem, dla którego chcesz przywrócić kopię bezpieczeństwa.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem przez SSH.
 2. Przejdź do katalogu „~/backup/” i wybierz, którą kopię zapasową chcesz przywrócić.
  Aby przejść do katalogu „~/backup/”, wpisz polecenie „cd backup” (bez nawiasów!).
 3. Skorzystaj z odpowiednich poleceń, aby przywrócić wybraną kopię bezpieczeństwa.

Lista przydatnych poleceń podczas przywracania kopii bezpieczeństwa:

 • Przywrócenie wybranej kopii zapasowej dla katalogu „ala” do nowej lokalizacji.
  rsync -avH ~/backup/web/current/ala  ~/public_html/inny_katalog
 • Przywrócenie wybranej kopii zapasowej dla katalogu „ala”. Przy czym pliki, które pojawiły się w katalogu „ala” po utworzeniu kopii bezpieczeństwa nie zostaną usunięte.
  rsync -avH ~/backup/web/current/ala  ~/public_html/
 • Przywrócenie wybranej kopii zapasowej dla katalogu „ala”. Parametr „-del” powoduje usunięcie plików, które nie znajdowały się w katalogu podczas tworzenia kopii zapasowej. Podsumowując, zawartość katalogu „ala” zostanie przywrócona do stanu z wybranego dnia. Przy czym pliki, które pojawiły się w katalogu „ala” po utworzeniu kopii bezpieczeństwa, zostaną usuniętę.
  rsync -avH -del ~/backup/web/current/ala  ~/public_html/
WAŻNE! Jeśli chcesz przywrócić kopię zapasową plików sprzed 3 dni, wymagane jest przywrócenie każdej z dostępnych kopii bezpieczeństwa. Jest to spowodowane tym, że kopie zapasowe mają charakter różnicowy. Ten typ kopii bezpieczeństwa powoduje zabezpieczanie tylko tych plików, które zostały zmodyfikowane lub utworzone od momentu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Z tego powodu należy przywrócić kopię zapasową plików z wczoraj, z przedwczoraj oraz sprzed 3 dni.

Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa dla bazy danych za pośrednictwem protokołu SSH:

 1. Skorzystaj z protokołu SSH i połącz się z serwerem, dla którego chcesz przywrócić kopię bezpieczeństwa.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem przez SSH.
 2. Przejdź do katalogu „~/backup/”.
  Aby przejść do katalogu „~/backup/”, wpisz polecenie „cd backup” (bez cudzysłowów!).
 3. Następnie przejdź do katalogu „/mysql” za pomocą polecenia: „cd mysql” (bez cydzysłowów!). Jeśli chcesz przywrócić kopię bazy danych PgSQL, przejdź do katalogu „/pgsql”.
 4. Po wyświetleniu katalogu, w którym znajduje się wybrana kopia zapasowa dla bazy danych, skorzystaj z poniższego zapytania, aby ją rozpakować:
  gunzip -c 11782871_0000002.161108.sql.gz > 11782871_0000002.161108.sql
 5. Po rozpakowaniu wybranej bazy danych, zaloguj się do niej, korzystając z poniższego polecenia. Po wywołaniu poniższego polecenia, zostaniesz poproszony o podanie hasła dostępu do wybranej bazy danych MySQL.
  mysql -u 11782871_0000002 -p

  Jeśli chcesz przywrócić kopię bazy danych PgSQL, skorzystaj z poniższego polecenia. Po wywołaniu poniższego polecenia, zostaniesz poproszony o podanie hasła dostępu do wybranej bazy danych PgSQL:

  psql -U 11782871_0000002 -W
 6. Po poprawnym zalogowaniu do wybranej bazy danych MySQL, skorzystaj z poniższego polecenia, aby zaimportować wybraną kopię bazy danych.
  source 11782871_0000002.161108.sql
 7. Po zakończeniu operacji, wydaj polecenie „exit”, aby zakończyć pracę z bazą danych. Kopia zapasowa bazy danych MySQL została przywrócona.
WAŻNE! W powyższym przykładzie skorzystaliśmy z pliku kopii zapasowej bazy danych o nazwie: 11782871_0000002.161108

 • 11782871_0000002 – oznacza nazwę bazy danych,
 • 161108 – oznacza datę wykonania kopii zapasowej (rok, miesiąc, dzień).

Przywracanie kopii zapasowej dla skrzynek e-mail na serwerze w AZ.pl

W przeciwieństwie do serwera FTP lub baz danych, przywracanie kopii bezpieczeństwa dla skrzynek e-mail, realizowane jest po stronie Biura Obsługi Klienta w ramach oferty Asystent AZ. Oznacza to, że nie możesz samodzielnie przywrócić kopii zapasowej dla np. usuniętych lub zmodyfikowanych skrzynek e-mail.

Po usunięciu skrzynki e-mail w Panelu klienta, kasowana jest także jej zawartość. W celu przywrócenia konta e-mail, utwórz nową skrzynkę pocztową (np. o takiej samej nazwie jak usunięta skrzynka e-mail), a następnie skorzystaj z oferty Asystent AZ, aby zlecić przywrócenie kopii zapasowej wybranej skrzynki e-mail wraz z jej zawartością.

Przed chwilą przez pomyłkę usunąłem skrzynkę e-mail przez Panel klienta

Jeśli przed chwilą (w ciągu 4 godzin) skasowałeś skrzynkę e-mail z serwera (poprzez Panel klienta), możesz spróbować samodzielnie odzyskać dane. W tym celu utwórz skrzynkę e-mail o tej samej nazwie i ustawieniach, np.:

 • jeśli usunięte przez pomyłkę konto pocztowe miało adres: jan.kowalski@mojadomena.pl, utwórz skrzynkę e-mail o nazwie: jan.kowalski w domenie: mojadomena.pl,
 • jeśli usunięte przez pomyłkę konto pocztowe miało adres: jan.kowalski@we wszystkich domenach, utwórz skrzynkę e-mail o nazwie: jan.kowalski w domenie: @ we wszystkich domenach.
WAŻNE! Tworzone w ten sposób konto e-mail, musi posiadać dokładnie taką samą nazwę i domenę, jak miało ustawione przed usunięciem. Hasło dostępu może być inne. Ustawiając pojemność, ustaw rozmiar konta równy lub większy od ustalonego wcześniej.
WAŻNE! Powyższa procedura samodzielnego przywracania konta e-mail jest przydatna tylko w sytuacji, jeśli usunąłeś skrzynkę e-mail w ciągu ostatnich 4 godzin. Mechanizmy działające w ramach serwera odświeżają informacje o usunięciu danych w odstępach czasu. Jeśli więc usunąłeś konto e-mail w trakcie ostatnich 4h, następnie utworzyłeś ponownie konto pocztowe w Panelu klienta o takich samych ustawieniach, to istnieje prawdopodobieństwo, że wiadomości e-mail z usuniętego konta pocztowego pojawią się na tej nowej skrzynce pocztowej (nie gwarantujemy przywrócenia ustawień konta w tym książki adresowej itp.). Jeśli po odtworzeniu skrzynki pocztowej, jest ona pusta, skorzystaj z oferty Asystent AZ i zleć przywrócenie kopii bezpieczeństwa.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Program partnerski AZ.pl
Program partnerski> Certyfikaty SSL
Program partnerski: Domeny .pl
Program partnerski: Hosting WWW
Poczta e-mail w AZ.pl
Poczta Webmail
Konfiguracja programu pocztowego
Obsługa kont e-mail w panelu
OX Business - poczta dla firmy
Akademia AZ.pl
Popularne pytania
Rejestracja usług
Faktury i płatności
Obsługa panelu klienta
Logowanie i zmiana hasła
Użytkownicy panelu klienta
Konto i rozliczenia
Domeny
Hosting
Listy mailingowe
WebFTP
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Strony WWW (Kreator WWW)
Nowy Certyfikaty SSL
Pomoc i kontakt
Obsługa domeny internetowej
Obsługa hostingu WWW
Automatyczna instalacja CMS
Obsługa serwerów VPS
Zarządzanie VPS
Serwery VPS
Produkty i usługi
Bezpieczeństwo
G Suite - Poczta dla firm
Terminal płatniczy SumUp
Asystent AZ
Reklama internetowa
Poczta Xchange Pro
Tworzenie stron WWW
Sklep internetowy AZ.pl
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu
Produkty
Zamówienia
Klienci
Konfiguracja
Zamówienia i płatności
Opcje produktów
Promocja sklepu
Integracje
Systemy aukcyjne
Inne integracje
Porównywarki cen
Integracje partnerów
Inne zagadnienia
Modyfikacja wyglądu
Raporty i statystyki
Kwestie techniczne
Porady
Dodatki (Partnerzy + Store Manager)
Store Manager
Office 365
Fakturowanie
SEO rankingCoach
Kreator stron WWW
Hosting WordPress
Regulacje RODO
Pozostałe

jak się zalogowaćjak zmienić hasłojak sprawdzić pocztękonfiguracja pocztyftp

lub