Przypisywanie i usuwanie licencji użytkownikom Office 365 w panelu AZ.pl

Zarządzanie licencjami użytkowników Office 365 może jest do zrealizowania zarówno w panelu administracyjnym Microsoft (główny panel zarządzania usługą) a także w panelu administracyjnym  AZ.pl.

Przeczytaj więcej o tworzeniu konta Office 365 w panelu zarządzania usługą Microsoft.

Zarządzanie licencjami w panelu administracyjnym AZ.pl jest dokładnie tym samym, co wykonujemy po stronie panelu Microsoft. Różnica dotyczy kolejnych kroków niezbędnych do zakończenia konfiguracji oraz umożliwia przypisywanie licencji użytkownikom, którzy zostali wcześniej utworzeni bezpośrednio w panelu AZ.pl

Jeśli przykładowo w ramach konta w AZ.pl masz utworzonych 2 użytkowników, możesz przypisać im wolne licencje Office 365. Użytkownicy, ich konta, będą działały jak dotychczas, a Ty będziesz widział powiązanie usług (konto AZ.pl i Office 365) bezpośrednio w panelu swojego konta AZ.pl. Dodając licencję do już istniejącego użytkownika, analogicznie jak w panelu Microsoft, tworzysz mu konto w usłudze Office 365.
 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego AZ.pl
 2. Przejdź do sekcji Office 365.

 3. Na dole strony znajdziesz listę utworzonych w panelu użytkowników (użytkowników konta AZ.pl). Możesz dodać nowego użytkownika konta AZ.pl lub przypisać licencję dla już istniejącego użytkownika.
 4. Zaznacz użytkownika checkboxem i wybierz: Przypisz licencję użytkownika ponownie.
 5. Wybierz: Dodaj licencje użytkownika.

 6. Wybierz pakiet Office 365 z którego licencję chcesz przypisać użytkownikowi.
 7. Po zakończeniu konfiguracji, aktywuj konto (jeśli nie jest aktywne). W tym celu z menu akcji, wybierz Aktywuj użytkownika. Użytkownik Nieaktywowany jest zwykle nowym użytkownikiem usługi Office 365. Status Aktywny mogą mieć użytkownicy, którzy posiadają już przypisane licencje np. z innych pakietów Office 365.
 8. Zaakceptuj tworzenie nowego użytkownika Office 365. Przeczytaj więcej o tworzeniu użytkowników w office 365 w panelu Microsoft.

Usuwanie licencji Office 365 użytkownikom konta w AZ.pl

Analogicznie jak możesz przypisać licencje dla już utworzonych użytkowników panelu AZ.pl, tak samo możesz te licencje usunąć lub edytować, np. dodać kolejne licencje, odebrać je lub zmienić.

 • Przejdź do sekcji Office 365.

 • Na dole strony znajdziesz listę utworzonych w panelu użytkowników (użytkowników konta AZ.pl).
 • Obok wybranego użytkownika panelu AZ.pl kliknij przycisk Akcji, a następnie skorzystaj z jednej z dostępnych opcji: Przypisz licencję ponownie, jeśli chcesz zmienić typ licencji jaką użytkownik ma przypisaną do konta, Usuń usługę, jeśli chcesz odpiąć licencję Office 365 od już istniejącego konta i przypisać ją np. innemu użytkownikowi.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie

Tematy powiązane