Aktualizacja sklepów eShop AZ do wersji 5.19.14

Informujemy, że dnia 16.10.2019 wdrażana będzie aktualizacja do sklepów internetowych w AZ.pl

W czasie wykonywania aktualizacji, wszystkie sklepy internetowe pozostaną aktywne. W przypadku zaobserwowania niedogodności w działaniu usługi, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Poniżej lista nowości, usprawnień oraz poprawek w ramach aktualizacji:

5.19.14

Ulepszenia

  1. Zoptymalizowano szybkość działania sklepów od strony frontowej oraz administracyjnej

Nowe funkcjonalności

  1. Dodano funkcjonalność tagów administratora na liście produktów, zamówień oraz klientów
  2. Usprawniono metodę ponownego wystawiania aukcji w wyniku konieczności przejścia na REST API Allegro.
  3. Dodano możliwość ponownego wystawienia aukcji za pomocą mechanizmu multiakcji

Poprawki

  1. Usunięto defekt związany z brakiem dostępność pliku XML dla usługi Facebook Ads