Jak włączyć autoresponder czyli asystenta nieobecności?

  1. Zaloguj się do serwisu poczty AZ.pl swojego konta e-mail,
  2. Przejdź do sekcji Ustawienia –> Poczta –> Zawiadomienie o urlopie.
  3. Wskaż temat, tekst wiadomości, zakres działania (data).
  4. Możesz ustawić także, aby w przypadku częstej korespondencji z jednym adresatem, autoresponder wysyłał odpowiedź raz na kilka dni.

Przykład: Liczba dni pomiędzy zawiadomieniami o urlopie dla tego samego nadawcy ustawiona na 4 dni. Jeśli nadawca wiadomości wysyła do Ciebie przykładowo kilka wiadomości dziennie, to w tej konfiguracji, otrzyma informację o autoresponderze tylko raz na 4 dni. Zakładając, że w ciągu 4 dni mógłbyś otrzymać od niego, np. 30 wiadomości, autoresponder nie będzie odpowiadał na każdą, zaśmiecając skrzynkę pocztową nadawcy.

Jeśli w ramach swojego konta e-mail, masz aktywnych kilka adresów (np. aliasów), możesz ustalić dla którego adresu autoresponder ma być aktywny.

Przykład: Jeśli w ramach jednego konta posiadasz dwa adresy e-mail, np. prywatne i firmowe, a wybierasz się na urlop, możesz ustawić aby autoresponder był aktywny jedynie dla adresu firmowego, informując Twoich pracowników i klientów o nieobecności. Wiadomości wysłane na adres prywatny, pozostaną bez odpowiedzi autorespondera, tak, jakbyś był cały czas dostępny. 
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie

Tematy powiązane