Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA)?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami strefy DNS. Oznacza to, że za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ustawienia rekordów SOA, które dostarczają autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).

Kliknij tutaj, aby zobaczyćjak przejść do modyfikacji rekordów domeny.

Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA, TTL)?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji Domeny.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista domen. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia strefy DNS.
 4. Kliknij przycisk SOpcje -> Edytuj ustawienia strefy.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia strefy DNS dla wybranej domeny.

  • Odśwież – Przerwa między próbami odpytania drugiego serwera DNS dla synchronizacji SOA z pierwszym serwerem. Drugorzędne serwery nazw (secondary DNS) łączą się z pierwszorzędnymi serwerami nazw (primary DNS), aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w pliku strefy domeny. W tym miejscu określasz, co jaki czas mają być sprawdzane te informacje. Podsumowując, jest to informacja dla serwera zapasowego, co jaki czas ma sprawdzać aktualność swoich danych strefowych.
  • Ponów – Przerwa między próbami synchronizacji rekordów w przypadku niedostępności pierwszego serwera DNS. Jest to czas, który określa ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma czekać przed ponowieniem próby nawiązania połączenia (np. w celu transferu strefy). Parametr ten jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy nie udało się połączyć z serwerem podstawowym po upływie czasu odświeżania (np. awaria łącza w sieci, w której pracuje serwer podstawowy). Czas ten jest zwykle krótszy od interwału odświeżania.
  • Kończy ważności – czas, po jakim serwer zapasowy uzna dane w strefie za nie aktualne, jeżeli nie zdoła się połączyć z serwerem podstawowym po okresie czasu zdefiniowanym w polu RETRY. Czas, w którym drugi serwer DNS czeka na synchronizację SOA uprzednio kasując strefę DNS.
  • Minimalny czas TTL – określasz w tym miejscu ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma przechowywać negatywne odpowiedzi serwera. Jest to minimalny okres, w którym rekordy DNS są odświeżane.
  • Skrzynka pocztowa osoby odpowiedzialnej za strefę – w tym miejscu podaj adres e-mail osoby odpowiedzialnej za strefę domeny.
 6. Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Tematy pokrewne:

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie